Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

Tak... Szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło.

Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce mu pękło

— Leopold Staff "Deszcz jesienny"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viacytaty cytaty
0588 4891
Reposted fromtapczan1 tapczan1 vianiepierdol niepierdol
1362 4fc0
Reposted fromfelicka felicka viafindesiecle findesiecle
I zapamiętaj, proszę, że miłość nie jest dworcową poczekalnią, do której o każdej porze dnia i nocy można wejść albo z niej wyjść.
— J.Borszewicz ‘Pomroki”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Bywają noce tak pełne udręk, że nazajutrz należałoby zmienić nazwisko, bo nie jest się już tym samym, co pierwej.
— Emil Cioran
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

March 13 2017

5718 c14c 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamarcinmarcin marcinmarcin
Bo co mi innego zostało, jak nie zapalić?
— Dorota Masłowska "Wojna Polsko-Ruska pod flagą Biało-Czerwoną"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
Teraz jest […] więc nie widziałem Cię tylko przez 5 godzin, a ja już jestem pewien tęsknoty za Tobą.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Przepraszam za wyrażenie,
bardzo przepraszam -
ale burdel mi się w mózgu robi,
wielki bałagan,
nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
No a aromat kawy… aromat kawy jest dla wnętrza tym, czym perfumy dla kobiety.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
6602 92f5

criticalmera:

Artur Pastor - Atlantic ocean, not dated

2398 ddd9 500
Reposted fromlongfish longfish viamarcinmarcin marcinmarcin
Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie,
ty bardziej praktycznie do mnie mów,
bo chwilowo, to jesteś jak ta dziura w bucie,
że szkoda dla ciebie mi słów.

Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście,
że skruszysz ciała mego lód.
Ja nie mam ochoty do tego zamęścia,
no chyba, że zdarzy się cud.
— Agnieszka Osiecka, "Miasteczko Cud"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

March 11 2017

Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie,
Ode mnie widać niebo przekrzywione.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
9298 fec7 500
Reposted fromsnowlake snowlake viamarcinmarcin marcinmarcin
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
1740 faef 500
.
Reposted fromnuwanda nuwanda viamarcinmarcin marcinmarcin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl